Noodverlichting

Bij het aanleggen van noodverlichting in een gebouw of object, dient u zich in Nederland te houden aan de wet- en regelgeving. Dit onderwerp wordt verder uitgediept in Het bouwbesluit, de Arbeidsomstandighedenwet en het besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

Naast de wettelijke verplichting tot het opnemen van noodverlichting in een gebouw, zijn er ook normen ten aanzien van de uitvoering en installatie van noodverlichting. Onze medewerkers weten hoe ze noodverlichting op een adequate en veilige manier kunnen toepassen. Wij werken o.a. volgens:
NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN 1010.

Noodverlichting
Noodverlichting 2

WIJ VERDIEPEN ONS IN UW (TECHNISCHE) VRAAGSTUK

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij uw situatie